Forside

Profil

Hvad kan jeg tilbyde

Kontakt

Psykologisk praksis i Kroghsgade


Psykologisk rådgivning, terapi og behandling ved søerne.
Intet menneske kommer gennem livet uden at opleve personlige problemer, kriser og sorg.
Nogle vælger at konsultere en psykolog, for at få hjælp til at komme videre.
Terapien kan være med til at udvikle personlige potentialer og give mulighed for at skabe forandring og vækst.
Ethvert psykoterapeutisk møde bør være personligt, sandfærdigt og professionelt.
Den psykoterapeutiske samtale og klient - terapeutrelationen - bør være baseret på
tillid og forståelse, og præget af åbenhed, og ægte følelser.
For mig er den interpersonelle relation mellem klienten og terapeuten et af
de væsentligste og lægende elementer i det psykologiske arbejde.
På disse sider kan du læse mere om, hvem jeg er, og hvilket arbejde jeg udfører.

Pia Lynegaard Norup
Psykolog